Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý đầu tư và xây dựng một số công trình do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư

15:34, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 25/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số  272/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý đầu tư và xây dựng một số công trình do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.
          Kết luận thanh tra đã nêu ra một số kết quả mà Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng các công trình, cụ thể như sau: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã thực hiện các bước lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng; điều chỉnh, thay đổi, bổ sung thiết kế, dự toán đảm bảo phù hợp theo quy định về XDCB. Các công trình hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng bảo đảm hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện ký kết hợp đồng, triển khai thi công, giám sát thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực hiện tốt. Hồ sơ quản lý chất lượng của dự án, hạng mục công trình phù hợp theo quy định.

Ông Tôn Quang Tuyến – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi làm việc thông qua dự thảo Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, bên cạnh những mặt đạt được, việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý các dự án đầu tư và xây dựng của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vẫn còn tồn tại một số thiếu sót, hạn chế, cụ thể: Các công trình, hạng mục đã đưa vào khai thác sử dụng khá lâu nhưng đến nay vẫn còn nợ nhà thầu, tình trạng nợ đọng XDCB chưa được xử lý; Công tác lập, thẩm định hồ sơ dự toán, dự thầu và nghiệm thu thanh toán một vài công trình chưa chặt chẽ, dẫn đến số tiền dự toán tính thừa 37.497.445 đồng.
Nhằm tăng cường công tác quản lý trong việc thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh đã yêu cầu Chủ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh) và Ban quản lý dự án Khu kinh tế tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB; Lập, thẩm định dự toán và tổ chức nghiệm thu, thanh toán chặt chẽ. Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã đề nghị Chủ đầu tư có văn bản báo cáo và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn để thanh toán cho các hạng mục công trình nêu trên, tránh gây nợ đọng.
Ngoài các kiến nghị về công tác quản lý hành chính, kết luận thanh tra cũng đã có những kiến nghị xử lý cụ thể về kinh tế, thu hồi nộp vào NSNN số tiền 14.294.000 đồng đối với hai công trình Cổng chính Khu Công nghiệp Nam Đông Hà và Xây lắp tuyến ống cấp nước CD-07 Khu công nghiệp Quán Ngang; giảm trừ thanh toán số tiền 23.203.000 đồng đối với hai công trình Cổng chính Khu Công Nghiệp Quán Ngang,  Điện chiếu sáng đường trung tâm, thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp Quán Ngang.
 

 

Nguồn tin: Phòng NV2-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350