Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản các công trình tại Trung tâm Phát triển Quỹ Đất tỉnh Quảng Trị trong 02 năm(2015-2016)

16:11, Chủ Nhật, 20-3-2022

Toàn cảnh buổi làm việc

Sáng 16/5/2017, Đ/c Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Phước Quỳnh đã chủ trì làm việc với Đoàn thanh tra và lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án năm 2015-2016 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư theo Quyết định số 55/QĐ-TTr ngày 08/02/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng trị.
​          Phát biểu mục đích, nội dung buổi làm việc, Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Phước Quỳnh nêu rỏ: Quan điểm của Thanh tra tỉnh là cùng với Trung Tâm phân tích làm rõ các nội dung thanh tra để đi đến thống nhất kết luận thanh tra khách quan, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn để có tính khả thi trong thực hiện; Đề nghị các Đ/c tham gia buổi làm việc cần đóng góp ý kiến khách quan, đúng pháp luật đối với dự thảo kết luận của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở nội dung làm việc này, Đoàn thanh tra sẽ hoàn chỉnh trình Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kết luận theo quy định.  Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra Võ Công Sáu đã báo cáo các nội dung về kết quả thanh tra, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan, kiến nghị những nội dung cần làm đối với việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án năm 2015-2016 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị.
         Các Đ/c tham gia cuộc họp đã đánh giá cao quyết tâm của Đoàn Thanh tra trong quá trình kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc và đã phân tích thêm các nội dung có liên quan đến kết luận, kiến nghị như ý kiến của: Đ/c Phó Chánh Thanh tra Tôn Quang Tuyến chỉ đạo, giám sát đoàn thanh tra, Phó Chánh thanh tra Phạm Thị Thanh Hà; Đ/c Giám đốc Nguyễn Trí Hữu và các Đ/c trưởng phó phòng của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Đ/c Nguyễn Phi Anh, Chánh thanh tra sở TN&MT đại diện sở TN&MT, đã đi sâu phân tích quá trình thực hiện pháp luật trong việc đầu tư xây dựng cơ bản liên quan đến nội dung dự thảo kết luận của Thanh tra tỉnh, cũng như việc kiến nghị phù hợp thực tiễn, đúng pháp luật.
Kết luận buổi làm việc, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Đoàn thanh tra ghi nhận đầy đủ ý kiến của Đ/c tham dự buổi họp, đối với nội dung dự thảo kết luận thanh tra. Trưởng Đoàn Thanh tra chủ động điều chỉnh câu từ trên cơ sở củng cố hồ sơ và đối chiếu quy định pháp luật về đầu tư XDCB, Luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan khác để hoàn chỉnh kết luận, với chất lượng hiệu lực, hiệu quả cao trình Chánh Thanh tra tỉnh kết luận. Đây là buổi làm việc có chất lượng cao được Thanh tra tỉnh tổ chức với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan tạo thêm cơ sở để kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án năm 2015-2016 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị bảo đảm chất lượng tốt, khả thi cao trong việc thực hiện kiến nghị, đề xuất của Thanh tra tỉnh. 

Tác giả bài viết: Phòng NV2-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350