Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Văn bản 2064/QĐ-UBND

14:33, Thứ Hai, 21-3-2022

Quyết định giao đất để xây dựng công trình: Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (đợt 4)

2064/QĐ-UBND

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350