Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc thực hiện Pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng Ngân sách nhà nước và Đầu tư xây dựng cơ bản một số, công trình, dự án trên địa bàn Thị xã Quảng Trị, từ ngày 01/01/ đến ngày 31/12/2016

16:5, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 11/10/2017, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi Kết luận thanh tra việc thực hiện Pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng  Ngân sách nhà nước và Đầu tư xây dựng cơ bản một số, công trình, dự án trên địa bàn Thị xã Quảng Trị, từ ngày 01/01/ đến ngày 31/12/2016;
      Kết luận thanh tra đã nêu rõ những ưu điểm chung đối với UBND Thị xã Quảng Trị như: Tuân thủ nghiêm các quy định của Pháp luật về quản lý sử dụng Ngân sách nhà nước cũng như các trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Kết quả thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn nhìn chung đều đạt và vượt kế hoạch, Lập và tiến hành phân bổ kinh phí kịp thời, cấp phát chi tiêu cơ bản đúng quy định, có kế hoạch huy động được nguồn kinh phí lớn để đầu tư xây dựng, như các nguồn vốn cơ bản khai thác tốt các nguồn thu thường xuyên, tranh thủ các nguồn thu có địa chỉ từ trung ương. Việc chi tiêu cơ bản tiết kiệm, đúng mục đích tập trung chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp kinh tế, an ninh quốc phòng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển toàn diện, an ninh quốc phòng được giữ vững và ổn định phục vụ tốt cho việc thiết kế hạ tầng đô thị, cũng như hoạt động của UBND Thị xã. Tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức trong các hoạt động đầu tư xây dựng, thực hiện hiệu quả việc sử dụng vốn, nâng cao hiệu suất tận dụng nguồn quỹ đất tự có của Thị xã  đưa vào dự toán để tăng thu ngân sách cho các năm tiếp theo.
                        

       Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, bên cạnh những ưu điểm, quá trình thực hiện còn một số nội dung tồn tại như sau:
      - Về Đầu tư & Xây dựng cần kiểm tra chặt chẻ hơn công tác tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỷ thuật thiết kế bản vẽ còn áp dụng các định mức đơn vị tư vấn được hưởng chưa phù hợp với quyết định số: 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
      - Công tác hồ sơ dự toán, dự thầu và nghiệm thu thanh toán một vài công trình chưa chặt chẽ có trường hợp tính chưa đúng định mức, chưa đúng khối lượng.

 Đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã phát biểu tại buổi làm việc


Ngoài ra, Kết luận thanh tra cũng kiến nghị thu hồi một số khoản tiền chưa thực hiện đúng quy định./.

Nguồn tin: Phòng NV2-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350