Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hải lăng trong việc thực hiện pháp luật về: Thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

16:10, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Quyết định thanh tra số 211/QĐ-TTr ngày 20/4/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra trách  nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về  Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Ngày 25/5/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số: 292/ KL-TTr về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về  Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng năm 2016 và quý I năm 2017.

Kết luận thanh tra đã đánh giá, nhận xét trong thời gian qua, với sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng đã làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả, trong kỳ kiểm tra:  Công tác thanh tra KT- XH hàng  năm được triển khai tực hiện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được chú trọng; Công tác tiếp nhận, xử lý đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao; Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số vụ việc vướng mắc, do nhiều cơ quan, nhiều cấp chỉ đạo thực hiện nên khó giải quyết dứt điểm như đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, đền bủ môi trường biển nên giải quyết còn chậm; Công tác phân loại nội dung đơn có lúc còn thiếu chính xác, Chậm củng cố Ban tiếp công dân của huyện khi Trưởng ban được điều động làm công tác khác; Bố trí cán bộ tiếp công dân thiếu tính liên tục, một số đơn thư chưa thực hiện việc trả đơn và hướng dẫn theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Ảnh Đ/c Hoàng Phước Quỳnh Chánh thanh tra tỉnh kết luận buổi họp

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện pháp luật về: Thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Hải lăng trong thời gian tới, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện cần quan tâm, thực hiện tốt việc xử lý đơn đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường, củng cố Ban tiếp công dân huyện, bố trí cán bộ tiếp công dân có trình độ, năng lực, ổn định lâu dài. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã Hải An, Hải Khê phối hợp, xem xét giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện nhất là các đơn thư liên quan đến đền bù, hỗ trợ sự cố môi trường biển.

Tác giả bài viết: Phòng NV2-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350