Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc chấp hành Pháp luật trong công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Quảng Trị

16:9, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày28/6/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 392/KL-TTr về "Thanh tra việc chấp hành Pháp luật trong công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Quảng Trị".

       Kết luận thanh tra đã nêu ra một số kết quả mà Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Trị (viết tắt là Công ty Xổ số) đạt được trong năm 2016: Năm 2016, tình hình kinh tế xã hội chịu tác động của nhiều yếu tố ảnh hưởng khó khăn đến đời sống của người dân nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh xổ số nói riêng. Trên thị trýờng, Công ty Xổ số Quảng Trị phát hành vé cùng một ngày với 3 Công ty của tỉnh khác; Công ty Xổ số khu vực Miền Nam xâm lấn thị trýờng Nam Trung Bộ tạo nên áp lực cạnh tranh; thêm vào ðó, nửa cuối nãm 2016 xuất hiện loại hình xổ số điện toán có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số phát hành vé của Công ty. Trýớc những khó khãn ðó, ngay từ ðầu nãm Lãnh đạo Công ty đã chủ động triển khai các bước thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, như: phân cấp, giao quyền gắn liền với trách nhiệm cho các bộ phận và ngýời ðứng ðầu; chú trọng khâu phát triển thị trýờng; phân công công việc hợp lý, quan tâm đến thu nhập của người lao động,… qua đó cơ bản hoành thành các chỉ tiêu được giao như: kinh doanh có lãi 1,2 tỷ đồng, nộp các khoản thuế 38,5 tỷ đồng, thu nhập người lao động bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng.

        Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính trong năm 2016 của Công ty Xổ số vẫn còn các tồn tại nhý:

        - Việc ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ đến nay đã không còn phù hợp về mặt pháp lý, một số nội dung chýa sát thực tiễn.

        - Công tác quản lý tài sản, công nợ, chi tiền mặt, hạch toán tài khoản kế toán và đối trừ công nợ còn một số hạn chế.

        - Kê khai thiếu doanh thu và một số chi phí không hợp lý.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Trị trong thời gian tới, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị nhý sau:

- Yêu cầu Công ty Ban hành Quy chế về định mức và chi phí nội bộ mới; quyết toán kịp thời Trụ sở Nhà làm việc; đồng thời kiểm kê, theo dõi các tài sản theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Công ty có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ; thanh toán tạm ứng dứt điểm tránh tình trạng dây dýa kéo dài; hạch toán ðối trừ công nợ ðảm bảo các thủ tục; quản lý chi tiền mặt chặt chẽ hõn; kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chứng từ còn thiếu sót.

Đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp đủ vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Trị theo quy định.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra cũng kiến nghị truy thu 105.182.000 đồng khoản Thuế Thu nhập doanh nghiệp do Công ty Xổ số chưa kê khai và quyết toán thiếu./.

Nguồn tin: Phòng NV3-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350