Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Trị

16:3, Thứ Năm, 23-11-2023

Thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

Thanh tra tỉnh thực hiện việc niêm yết tại bảng thông báo của cơ quan, đăng tải bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị lên cổng thông tin điện tử, Website của Thanh tra tỉnh, đồng thời triển khai đến toàn thể CBCC tại các cuộc họp, giao ban để thực hiện./.

                                                          Nguồn tin: Văn phòng- Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350