Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

15:13, Thứ Bảy, 15-7-2023

           Sáng 14/7/2023, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh, Phó Thanh tra các bộ, ban, ngành ở Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí: Nguyễn trí Kiên, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đ/c Lê Sa Huỳnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đ/c Nguyễn Trí Kiên, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã triển khai 4.224 cuộc thanh tra hành chính và 94.797 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh được công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế 179.006 tỷ đồng và 9ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 30.800 tỷ đồng (tăng 108%), 395 ha đất (giảm 95,8%); ban hành 60.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân (tăng 5,5%) với số tiền 2.873 tỷ đồng (giảm 32,3%); kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 784 tập thể (giảm 53,4%) và 2.912 cá nhân (tăng 8,8%); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 208 vụ (tăng 27,6%); 316 đối tượng (tăng 255%).

Có 187.306 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 17,9% so với năm 2022) với tổng số người được tiếp là 204.674 người (tăng 19,1%) về 152.310 vụ việc (tăng 20,7%) ; có 1.807 đoàn đông người (tăng 27,5%) ; tiếp nhận 216.833 đơn các loại; đã xử lý 205.382 đơn, có 177.618 đơn đủ điều kiện xử lý chiếm 81,9% tổng số đơn đã được xử lý. Qua xử lý có 25.214 đơn khiếu nại, 10.930 đơn tố cáo, 141.474 đơn kiến nghị, phản ánh; có 11.348 vụ việc khiếu nại, 3.829 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. So với năm 2022, số đơn các loại tăng 16,1%, đơn khiếu nại tăng 11,6%, đơn tố cáo tăng 20,4%, số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền tăng 8,6%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 16,4%.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai dồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt; đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tập trung vào công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng, thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng... Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện 49 vụ việc (tăng 63,3%), 72 người (tăng 80%); trong đó: qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 07 vụ, 14 người; qua hoạt động thanh tra, kiêm tra đã phát hiện 26 vụ, 45 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 13 vụ, 13 người liên quan đến tham nhũng.  

Tại hội nghị, các đại biểu ở điểm cầu Thanh tra Chính phủ và các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đánh giá nõ nét hơn những ưu điểm, kết quả của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023. Các đại biểu cũng phân tích, bàn các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ ngành thanh tra trong năm 2023. Trọng tâm là đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu phục hồi sau đại dịch; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai quyết liệt, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tổng Thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong đề nghị toàn ngành Thanh tra bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trọng tâm là Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp. Trong đó, tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, dư luận phản ánh; chú trọng thanh tra trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, bất động sản. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời và có tính khả thi cao. Đặc biệt Ngành thanh tra cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của công chức, viên chức ngành Thanh tra trong hoạt động thanh tra, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:  Yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; nắm tình hình công dân khiếu kiện, nhất là các địa phương có đoàn đông người, có vụ việc khiếu kiện phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”; ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

                                                            Nguồn tin: Trần Công Thương –   TTV, Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350