Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

8:46, Thứ Ba, 25-4-2023

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022”; Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ v/v Ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022”;

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2023 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022;

Trên cơ sở nội dung các văn bản nêu trên, Thanh tra tỉnh kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ vào “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2022” và các tài liêu đề cương hướng dẫn đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (kèm theo tài liệu minh chứng) gửi về Thanh tra tỉnh (qua phòng Phòng, chống tham nhũng) trước ngày 10/5/2023.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ v/v Ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022”;

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022;

         - Các phụ lục đính kèm.

Nguồn tin: Phòng PCTN-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350