Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

8:47, Thứ Tư, 14-12-2022

   Thực hiện các quy định của pháp luật về Thi đua - khen thưởng, Kế hoạch số 74/KH-TTCP ngày 14/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua năm 2022, sáng ngày12/12/2022, tại thành phố Đồng Hới, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào thi đua năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng Cụm thi đua

Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ

Đ/c Đoàn Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dự,

chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Từ đầu năm 2022, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đều xây dựng chương trình kế hoạch, công tác năm, bám sát kế hoạch của UBND các tỉnh và định hướng của Thanh tra Chính phủ, trong đó đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trên từng lĩnh vực.

* Về công tác Thanh tra:

Các địa phương trong Cụm triển khai thực hiện 1.166 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 1960 đơn vị, đã ban hành kết luận. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trên 387,453 tỷ đồng và 4.768ha đất, kiến nghị thu hồi trên 297,651 tỷ đồng, 48.197 m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 86 tập thể, 387 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc; đã thu hồi 241,439 tỷ đồng.

Riêng khối Thanh tra tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 231 cuộc thanh tra tại 418 đơn vị, phát hiện sai phạm trên 317,245 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 261,065 tỷ đồng, cắt giảm không thanh toán 56,011 tỷ đồng, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra 06 vụ việc. Thu hồi trên 228,171 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tiến hành 13 cuộc tại 13 đơn vị phát hiện sai phạm 15,809 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 15,789 tỷ đồng; kiến nghị khác 20 triệu đồng.

Đ/c Nguyễn Trí Kiên-TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị và đ/c Lê Công Hữu -TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình đồng chủ trì hội nghị

 

        Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra đã được các đơn vị thực hiện theo quy định, một số đơn vị đã tổ chức tập huấn và ban hành quy định về xử lý sau thanh tra. Các đơn vị đã rà soát, đôn đốc, theo dõi, xử lý 695 kết luận, quyết định với số tiền trên 119,426 tỷ đồng. Kết quả đã thu hồi trên 52,949 tỷ đồng.

          * Về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Năm 2022, thủ trưởng các cấp, các ngành trong Cụm thi đua đã tiếp 32.794 lượt với 30.933 người, trong đó có 125 đoàn đông người, tiếp nhận 31.596 đơn thư các loại. Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật; khiếu nại quyết định hành chính, chế độ chính sách, cán bộ bao che sai phạm cho cấp dưới...

Riêng đối với Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 1.000 lượt/1.085 người/913 vụ việc.

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trong Cụm đã ban hành Quyết định về quy chế tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Hàng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh đều đã tiếp công dân và yêu cầu các ngành, địa phương giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tập trung rà soát, giải quyết để báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và trả lời công dân theo đúng quy định.

Đại biểu Thanh tra tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị

Thanh tra các tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, rà soát và tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ. Đến thời điểm báo cáo cho thấy:

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:  Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 01 vụ việc của Đan Viện Thiên An được cơ quan Trung ương giải quyết nhưng vẫn tiếp tục có đơn thư.  Hiện nay, các cơ qun ban ngành có liên quan đang tiến hành xử lý vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:  Năm 2022 còn 07 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp đang tập trung giải quyết. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Năm 2022 còn 12 vụ việc đang được địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch thành lập các tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các vụ việc khiếu kiện tồn đọng phức tạp, kéo dài trên địa bàn các tỉnh đều đã được Thanh tra các tỉnh rà soát, tham mưu, giải quyết. Sau khi rà soát nhiều vụ việc đã chấm dứt khiếu kiện.

  * Về công tác Phòng, chống tham nhũng:

           Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu UBND các cấp, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các Kế hoạch theo quy định. Kết quả các đơn vị đã tham mưu ban hành 494 văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, triển khai có hiệu quả các nội dung: kê khai tài sản thu nhập; công khai minh bạch các hoạt động; tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật PCTN; xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác... Thanh tra các đơn vị trong Cụm đã tiến hành 176 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng tại 205 đơn vị; chuyển 08 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã hướng dẫn các đơn vị tiến hành kê khai, tổng hợp kết quả kê khai, tài sản thu nhập báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định; bên cạnh đó đã tham mưu, giúp UBND tỉnh tiến hành thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2021”.

Đối với phong trào thi đua, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai kịp thời hướng dẫn phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bỏ lại phía sau” của ngành Thanh tra; đã chủ động giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn theo tình hình đặc điểm của từng đơn vị, số tiền giúp đỡ qua các năm là hàng trăm triệu đồng, hàng trăm tấn xi măng và nhiều ngày công lao động…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng ngành; củng cố, kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh; tổ chức phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, kêu gọi, hổ trợ, đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo...

Tại hội nghị tổng kết, các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ đã phát biểu những ý kiến đóng góp, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022, đồng thời sẽ tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ đã bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Quảng Trị và tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Thanh Hóa; Thanh tra tỉnh Quảng Trị được bầu làm Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu làm Cụm phó thi đua năm 2023.

Nguồn tin: Trần Công Thương TTV, Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350