Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền CCHC năm 2022

21:29, Chủ Nhật, 6-11-2022

Thực hiện Công văn số 1062/SNV-CCHCVTLT ngày 04/10/2022 về việc rà soát kết quả và đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022; Thanh tra tỉnh triển khai đến các phòng như sau:

1.Rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền về CCHC của cơ quan từ đầu năm đến nay, trong đó xấc định cụ thể đạt được theo kế hoạch; đồng thời tích cực có giải pháp để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

2.Tiếp tục thực hiện đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác tuyên truyền về CCHC ( các bài viết trên trang thông tin điện tử, hiệu quả áp dụng sáng kiến CCHC, chuyên đề, thông qua các cuộc họp, giao ban, chào cờ….)

3.Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính, kết quả đạt được của cơ quan về mục tiêu, chỉ tiêu các nội dung công tác CCHC theo Nghị quyết 76/NQ-CP, Nghị quyết -01-NQ/TU và các kế hoạch, chương trình hành động, chỉ thị, kết luận của UBND tỉnh về công tác CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng tuyên truyền các giải pháp để đạt được theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của cơ quan;

4.Tuyên truyền về nội dung các bộ chỉ số, tiêu chí về PAR INDEX, chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số PCI, PAPI.

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350