Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Trị

9:29, Thứ Hai, 5-9-2022

Thực hiện Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 592/TTr-VP ngày      22/7/2022 về việc triển khai thực hiện danh mục thủ tục hành chính; Quyết định này được thay thế Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đẫ chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh thực hiện việc niêm yết, đăng tải bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị  lên cổng thông tin điện tử, Website của cơ quan. (Đính kèm  Quyết định số  1564/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị  và Danh mục mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh).

 

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350