Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý đất tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng.

13:55, Thứ Tư, 6-7-2022

 

      Ngày 18/5/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kết luận số 360/KL-TTr về thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý đất đai tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng (Viết tắt là Kết luật Thanh tra).

    - Kết luận Thanh tra đã nêu một số kết quả mà UBND huyện Hải Lăng, UBND xã Hải Ba đã đạt được trong công tác quản lý đất đai, cụ thể là công tác lập hồ sơ cấp giấy, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đặc biệt là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường, hỗ trợ, đền bù, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm được lập đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
    - Kết luận Thanh tra cũng đã chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời như: 
    + Việc hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số hộ còn vướng mắc trên địa bàn còn chậm, kéo dài, chưa dứt điểm nên một số chủ sử dụng đất có đơn kiến nghị, phản ánh.
    + Chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện và thiếu kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng trái phép, không đúng mục đích của người sử dụng đất trên địa bàn xã. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã chưa thường xuyên dẫn đến không kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; thiếu kiên quyết để xử lý dứt điểm đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép... theo quy định tại khoản 2, Điều 208, Luật Đất đai 2013. (Cụ thể như các trường hợp lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất dọc bên đường ĐT.583 và Quốc lộ 49C).
    + Quá trình phối hợp xử lý đơn thư của công dân khiếu nại, phản ánh về việc tiếp nhận và trả kết quả theo dịch vụ công chưa đảm bảo quy định; không xác định rõ trách nhiệm để hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
   - Kết luận Thanh tra kiến nghị biện pháp xử lý:

   + Đối với UBND huyện: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý đất đai...;
   + Đối với UBND xã Hải Ba: khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là dọc tuyến đường tỉnh lộ ĐT.583 và Quốc lộ 49C; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo, tranh chấp đất đai một cách kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật nhằm tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, gây mất ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở ngay từ khi mới bắt đầu phát sinh các khiếu nại, tranh chấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật về đất đai đến tận người dân; nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính – Xây dựng, UBND xã Hải Ba từ 2006 đến nay về các sai phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã.
   + Đối với các cơ quan đơn vị, liên quan: Yêu cầu Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc, viên chức Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Hải Lăng trong việc giải quyết hồ sơ dịch vụ công cho các hộ gia đình chưa đúng quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTN&MT; tăng cường phối hợp với UBND huyện trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn./.

 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - VP, Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350