Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

THÔNG BÁO VỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

11:34, Thứ Tư, 6-7-2022

Thực hiện Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về việc thanh lý tài sản công. Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 177/TB-TTR ngày 14/3/2022 về thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản  (đính kèm Thông báo số 177/TB-TTR ngày 14/3/2022 của Thanh tra tỉnh).

 

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350