Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

13:18, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trí Kiên - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11, năm 2021.

 Đ/c Nguyễn Trí Kiên - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh
         Chủ trì buổi Tiếp côngdân định kỳ tháng 11/2021 tại Trụ sở TCD tỉnh

Cùng tham gia buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021, có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành như: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, Hội Luật gia tỉnh, Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan.
    Tại buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021, đồng chí Nguyễn Trí Kiên - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì, tiếp, đối thoại 11 lượt công dân trình bày các ý kiến, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh(trong đó có 01 đoàn đông người)/  18 lượt công dân đăng ký tiếp công dân. Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi thực hiện các Dự án phát triển kinh tế; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; kiến nghị, phản ánh về việc cho thuê đất chưa đảm bảo quy định của pháp luật; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai...

 Công dân phản ánh, kiến nghị tại buổi TCD tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở TCD tỉnh

Sau khi lắng nghe, xem xét ý kiến của công dân trình bày, đồng chí Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh đã ghi nhận các ý kiến: khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích một số nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Cấp ủy, địa phương chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp trả lời, phản hồi ý kiến của công dân với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đảm bảo hợp tình, hợp lý. Đồng chí chủ trì buổi tiếp công dân đề nghị ngay sau phiên tiếp công dân, các địa phương, sở, ban ngành, chức năng có liên quan cần nghiêm túc rà soát lại thực trạng từng vụ việc, từng quy định và những văn bản có liên quan để trả lời, giải thích và giải quyết dứt điểm, không để các vụ việc vượt cấp, kéo dài, phức tạp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân, tập trung giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.
    Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh - Chủ trì buổi Tiếp công dân giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đây được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá năng lực cán bộ, công chức./.

 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350