Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

13:27, Chủ Nhật, 20-3-2022

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong ngành Thanh tra, góp phần nâng cao tỷ lệ kết quả các chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh nhà giai đoạn 2021-2025, Thanh tra tỉnh đăng tải toàn văn nội dung các văn bản:
    1. Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030”.
     2. Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”.
    3. Đề án số 67-ĐA/BCS ngày 27/9/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”.
    4. Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh “Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.
     Công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi – Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350