Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID, QUÉT MÃ QR TẠI CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

13:29, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Văn bản số 2099/THT-VP ngày 12/01/2021 của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC - Covid, quét mã QR tại địa phương; Hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1163/STTTT-BCVT&CNTT ngày 16/11/2021 về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên thiết bị điện thoại thông minh. Thanh tra tỉnh thực hiện đăng tải các tài liệu hướng dẫn về ứng dụng PC-Covid trên Trang thông tin điện tử cơ quan để công chức, người lao động cài đặt, sử dụng PC-Covid.
Các tài liệu hướng dẫn kèm theo gồm:
1.     Tài liệu hướng dẫn Cài đặt ứng dụng PC-Covid trên điện thoại thông minh;
2.     Tài liệu hướng dẫn Khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid;
3.     Tài liệu hướng dẫn Đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid;
4.     Tài liệu hướng dẫn Khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid;
5.     Tài liệu hướng dẫn Xuất trình mã QR nơi công cộng trên PC-Covid;
6.     Tài liệu hướng dẫn Chức năng phản ánh trên ứng dụng PC-Covid;
    Các nội dung khác thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1163/ STTTT-BCVT&CNTT ngày 16/11/2021./.

Tác giả bài viết: Lê Minh Hào-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350