Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Triển khai hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

13:44, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP về kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Nội dung cụ thể như sau:
     1. Đối tượng tham gia
          Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
     2. Nội dung cuộc thi
     - Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…
     - Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ
     3. Cách thức tổ chức cuộc thi và cơ cấu giải
     Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng:
     - Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài có điểm cao nhất vào vòng chung kết.
    - Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải theo cơ cấu: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích và 03 giải tập thể cho các Bộ, ngành, địa phương có nhiều người dự thi và Bộ, ngành, địa phương có nhiều bài dự thi đạt giải.
     4. Thời gian nhận bài dự thi
          Thời gian nhận bài thi từ khi Cuộc thi được phát động đến hết ngày 15/10/2021. Cuộc thi sẽ được trao giải vào tháng 12/2021.

Tài liệu đính kèm
Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”;
Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN”;
Bộ câu hỏiMẫu bài dự thi và Thể lệ cuộc thi;
 

Nguồn tin: Phòng PCTN-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350