Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

V/v phối hợp thực hiện một số nội dung về chỉ số PCI

13:26, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 15/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2046/SKH-DN  “V/v phối hợp thực hiện một số nội dung theo kết luận của UBND tỉnh về kiểm tra chuyên đề về chỉ số PCI”. Một số nội dung có liên quan như sau:
    1. Về công tác tuyên truyền chỉ số PCI
    - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thể chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai các hội nghị tập huấn để phổ biến sâu rộng các nội dung liên quan đến PCI. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa nội dung này vào Kế hoạch triển khai thực hiện của năm 2022. Trước mắt, các tài liệu liên quan đến PCI do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp được đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để công chức, người lao động nghiên cứu, thực hiện.
   - Thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025”, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 825/KH-TTr ngày 23/9/2021 “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025”, trong đó nêu rõ nhiệm vụ của các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh. Đề nghị Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 825/KH-TTr. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các Phòng báo cáo kết quả triển khai thực hiện và gửi tài liệu kiểm chứng về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực PCI) theo dõi, chấm điểm theo quy định (thời gian báo cáo 6 tháng trước ngày 05/6 và báo cáo năm trước ngày 05/12, nội dung báo cáo lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính). Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ về nâng cao chỉ số PCI là một trong những tiêu chí chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh. Hằng năm, đối với chỉ số PCI bị giảm điểm/thứ hạng thì đơn vị chủ trì bị trừ 03 điểm, đơn vị phối hợp chính bị trừ 02 điểm; các đơn vị phối hợp còn lại bị trừ 01 điểm. Đối với chỉ số PCI tăng điểm/thứ hạng thì được cộng điểm với số điểm là 03, 02, hoặc 01 tương ứng như giảm điểm/thứ hạng.
   - Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về PCI và các giải pháp để nâng cao chỉ số PCI tới các Sở ngành, địa phương. Văn phòng sẽ triển khai đến các Phòng khi có thông tin.
   2. Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp/nhà đầu tư
  - Hiện nay, trên trang thông tin điện tử https://dpi.quangtri.gov.vn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng chuyên mục HỎI ĐÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP nhằm hỗ trợ, giải đáp các nội dung liên quan đến đầu tư; chính sách ưu đãi đầu tư; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH cho doanh nghiệp/nhà đầu tư. Đề nghị công chức, người lao động phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp/nhà đầu tư có đề xuất, kiến nghị gửi trực tiếp theo địa chỉ nêu trên để Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
  - Định kỳ hàng quý, các Phòng gửi các kiến nghị, vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp/nhà đầu tư vượt quá thẩm quyền xử lý (nếu có) về Văn phòng để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.
   Kèm theo các tài liệu đăng tải:
  1. Giới thiệu chung về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.
  2. Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025”.
  3. Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh “Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021”.
  4. Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020.
  5. Báo cáo số 203/BC-SKH-DN ngày 11/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư “Phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 và giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Quảng Trị trong năm 2021 và những năm tiếp theo”.
  6. Kế hoạch số 825/KH-TTr ngày 23/9/2021 của Thanh tra tỉnh “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025”.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi – Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350