Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong Lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh

13:12, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch số 02/KH-TTr ngày 04/01/2021 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 45 /KH-TTr ngày 19/01/2021 Thanh tra tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021,
    Thanh tra tỉnh thực hiện việc niêm yết, đăng tải bộ thủ tục hành chính được thay thế trong Lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh theo quy định./.

(Đính kèm file: Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 06/09/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong Lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị).

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi – Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350