Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố quyết định thanh tra

13:15, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh; ngày 24/11/2021, tại UBND huyện Cam Lộ, Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 1022/QĐ-TTr ngày 17/11/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các quy định pháp luật về Thanh tra, Tiếp công dân, Khiếu nại, tố cáo, Phòng, chống tham nhũng. Việc chấp hành chính sách pháp luật đầu tư xây dựng cơ bản Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cam Lộ.
    Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Nguyễn Trí Kiên - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía UBND huyện Cam Lộ có ông Nguyễn Thanh Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo một số Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Ông Hồ Ngọc Dân - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 1022/QĐ-TTr ngày 17/11/2021, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, ông  Nguyễn Thanh Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện các luật Thanh tra, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cam Lộ giai đoạn 2019-2020; đồng thời thống nhất kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra.
Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của         Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan. Yêu cầu Đoàn Thanh tra và UBND huyện Cam Lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 45 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào cuối tháng 01 năm 2022./.

Nguồn tin: Phong Giải quyết khiếu nại, tố cáo-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350