Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra

9:37, Thứ Hai, 5-9-2022

Sáng ngày 07/7/2022, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy; Chánh Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan TTCP

 

 Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Sa Huỳnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị, cùng toàn thể các Trưởng, Phó Trưởng phòng Thanh tra tỉnh và các Chánh, Phó chánh Thanh tra sở, ngành, huyện, thị, thành phố.

Đ/c Lê Sa Huỳnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh
               cùng Trưởng, Phó các phòng Thanh tra tỉnh và Chánh, Phó Thanh tra
                    các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra. Ngành đã linh hoạt thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.
   Kết quả cụ thể như sau: Toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp có 158.824 lượt người, với tổng số người được tiếp là 171.781 người về 126.145 vụ việc, có 1.417 đoàn đông người; Đối với công tác PCTN, 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật PCTN 2018, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo, kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương PCTN, tiêu cực.
Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy chính quyền, toàn ngành Thanh tra đã tập trung cao độ trong vòng 6 tháng đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước.
   “Qua thanh tra, đã chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và kiến nghị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong khẳng định.
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tập trung đôn đốc việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước…
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thanh tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nhất là việc còn xảy ra tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra; một số kế hoạch phòng, chống tham nhũng triển khai chậm; tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả…

      Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.
               

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị, ngành Thanh tra cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể, như: Tiếp tục bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2022, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; xây dựng Định hướng, kế hoạch thanh tra 2023 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy chính quyền các cấp. Tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm.
Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC trong bối cảnh trạng thái tình hình mới khi KNTC gia tăng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác PCTN theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN tiêu cực và Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh.
    Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng thể chế và xây dựng Ngành mà trọng tâm là tiếp thu hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 tháng 10 tới đây; Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.
   Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa thanh tra với các bộ ban ngành địa phương, giữa thanh tra với các cơ quan trong khối nội chính. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Đối với Thanh tra tỉnh Quảng Trị, 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị… Cũng trong 6 tháng đầu năm, Toàn ngành đã tiến hành trên 49 cuộc thanh tra hành chính qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế gồm Thu hồi về ngân sách nhà nước là 2.280,35 triệu đồng và xử lý khác về kinh tế là 27,45 triệu đồng; 47 cuộc  thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm 665,06 triệu đồng và kiến nghị kiến nghị thu hồi 1.643 triệu đồng, nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón không đạt chất lượng như  tiêu chuẩn chất lượng đã công bố; không có giày hoặc dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất chế biến thực phẩm; buôn bán thuốc thú y quá hạn sử dụng; buôn bán vacxin thú y nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Phong Lan - Văn Phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350