Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

15:32, Thứ Hai, 28-11-2022

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Hà Sỹ Đồng- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11, năm 2022.

Đ/c Hà Sỹ Đồng- UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Chủ trì buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 tại Trụ sở TCD tỉnh

Cùng tham gia buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022, có Chánh Thanh tra tỉnh cùng Giám đốc các Sở, ban ngành như: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, UBND huyện Triệu Phong, UBND huyện Hải Lăng cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022, đồng chí Hà Sỹ Đồng- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp, đối thoại 25 lượt/37 người/25 vụ việc,  các Sở, ngành và địa phương tiếp và hướng dẫn, giải thích 09 lượt/12 người/09 vụ việc / Số công dân đăng ký tiếp 34 lượt/49 người/34 vụ việc.

Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi thực hiện các Dự án phát triển kinh tế; khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; kiến nghị giải quyết chi trả bồi thường do sự cố môi trường biển; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, kiến nghị các nội dung liên quan đến việc tổ chức thi hành án Bản án, cưỡng chế thi hành án

Đ/c Nguyễn Cửu – Trưởng ban TCD tỉnh đã giải thích, đối thoại tại buổi Tiếp công dân tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở TCD tỉnh

Sau khi lắng nghe, xem xét ý kiến của công dân trình bày, đồng chí Hà Sỹ Đồng- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến: khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích một số nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Cấp ủy, địa phương chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp trả lời, phản hồi ý kiến của công dân với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đảm bảo hợp tình, hợp lý. Đồng chí Chủ trì buổi tiếp công dân đề nghị ngay sau phiên tiếp công dân, các địa phương, ngành chức năng có liên quan cần nghiêm túc rà soát lại thực trạng từng vụ việc, từng quy định để trả lời, giải thích và giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đồng chí Hà Sỹ Đồng- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì buổi Tiếp công dân giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022.

Nguồn tin: Trần Công Thương -TTV, Thanh tra tỉnh Quảng Trị

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350