Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

9:37, Thứ Năm, 2-3-2023

Vào ngày 27/02/2023, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, ông Hà Sỹ Đồng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023.

Ông Hà Sỹ Đồng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chủ trì buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023 tại Trụ sở TCD tỉnh

Cùng tham gia buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023, có Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành như: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Sở Lao động TB&XH, Sở NN&PTNT, ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh,  Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các địa phương như: UBND thành phố Đông Hà, UBND huyện Triệu Phong, UBND thị xã Quảng Trị, UBND huyện Cam Lộ, UBND huyện Vĩnh Linh, UBND huyện Gio Linh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp, đối thoại 27lượt/125người/27vụ việc, trong đó có 03 vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đông người.

Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, kiến nghị các nội dung liên quan đến việc tổ chức thi hành án Bản án, cưỡng chế thi hành án; khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về giao đất rừng để người dân có đất sản xuất…

Đ/c Nguyễn Trí Kiên – Chánh thanh tra tỉnh đã giải thích, đối thoại tại buổi Tiếp công dân tháng 02 năm 2023 tại Trụ sở TCD tỉnh

 

Sau khi lắng nghe, xem xét ý kiến của công dân trình bày, ông Hà Sỹ Đồng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến: Khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích một số nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Cấp ủy, địa phương chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp trả lời, phản hồi ý kiến của công dân với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đảm bảo hợp tình, hợp lý. Đối với việc khiếu kiện đông người của người dân xã Vĩnh Sơn về việc thu hồi đất của các nông, lâm trường để bàn giao cho người dân đã thực hiện nhiều năm nay nhưng hiện nay người dân xã Vĩnh Sơn chưa có đất rừng sản xuất.

Trường hợp công dân tiếp tục tiếp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các sở ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Mặt khác, cần có biện pháp tổ chức tiếp công dân tại địa phương; tổ chức đối thoại và giải quyết dứt điểm các vụ việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đối với vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người của người dân xã Vĩnh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng giao UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo UBND xã Vĩnh Sơn kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất khi tiếp nhận bàn giao từ Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, trả lời cho người dân rõ, chấp hành đúng pháp luật; tổ chức thực hiện đúng chủ trương về giao đất cho người dân sử dụng, khai thác có hiệu quả.

Ông Nguyễn Cửu – Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh đã giải thích, đối thoại tại buổi Tiếp công dân tháng 02 năm 2023 tại Trụ sở TCD tỉnh

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ trì buổi Tiếp công dân giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023./.

Nguồn tin: Trần Công Thương-TTV, Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350