Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra Chính phủ Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

16:59, Thứ Hai, 9-1-2023

Sáng 06/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến kết công tác năm 2022,

triển khai nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2023

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh, Phó Thanh tra các bộ, ban, ngành ở Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Lê Sa Huỳnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Trần Hữu Minh - Phó Chánh tranh tra tỉnh, Trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, đồng chí Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên,   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì Hội nghị

Năm 2022, trong tình hình khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19, nhưng Ngành Thanh tra đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm, toàn ngành đã triển khai 6.303 cuộc thanh tra hành chính và 157.974 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh được công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, đất đai, giá trị thu hồi 53.511 tỷ đồng và 8.240,8 ha đất; kiến nghị thu hồi 16.395 tỷ đồng, 147,1 ha đất.

Trong năm 2022, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 262.458 lượt người, với tổng số người được tiếp là 282.635 người về 215.759 vụ việc; có 2.169 đoàn đông người; tiếp nhận 302.848 đơn các loại; đã xử lý 270.088 đơn, có 245.653 đơn đủ điều kiện xử lý chiếm 81,1% tổng số đơn đã được xử lý.  Đã giải quyết 19.957 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi, trả lại cho tổ chức, cá nhân 5 tỷ đồng, 6ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 91 tổ chức, 416 cá nhân; kiến nghị xử lý 389 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 21 vụ, 23 đối tượng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai dồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt; đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tập trung vào công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng, thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng... Trong năm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 37 vụ, 44 người có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu ở điểm cầu Thanh tra Chính phủ và các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đánh giá nõ nét hơn những ưu điểm, kết quả của công tác thanh tra năm 2022. Các đại biểu tham gia hội nghị cũng phân tích, bàn các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2023. Trọng tâm là đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu phục hồi sau đại dịch; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai quyết liệt, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Trong bối cảnh nước ta có nhiều thuận lợi từ kết quả đã đạt được những năm trước đây, cũng như phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Ngành Thanh tra đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Thanh tra Chính phủ và Ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, khiếu nại, tố cáo, dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Ngành Thanh tra bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trọng tâm là Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp. Trong đó, tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, dư luận phản ánh; chú trọng thanh tra trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, bất động sản. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời và có tính khả thi cao.

                                    Thanh tra tỉnh Quảng Trị là một trong 10 địa phương được tặng Cờ của  Thanh tra Chính phủ về đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua - Năm 2022

Đối với Thanh tra tỉnh Quảng Trị, trong năm năm 2022 đã tiến hành 13 cuộc tại 13 đơn vị phát hiện sai phạm 15,809 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 15,789 tỷ đồng; kiến nghị khác 20 triệu đồng; đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 1.000 lượt/1.085 người/913 vụ việc. Thanh tra các tỉnh đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành kê khai, tổng hợp kết quả kê khai, tài sản thu nhập báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định; tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, triển khai có hiệu quả các nội dung: kê khai tài sản thu nhập, công khai minh bạch các hoạt động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật PCTN; tham mưu, giúp UBND tỉnh tiến hành thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2021. Tại hội nghị, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã được Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua về đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua ngành Thanh tra năm 2022./.

                                               Nguồn tin:  Trần Công Thương –TTV, Thanh tra tỉnh 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350