Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:9, Thứ Ba, 30-5-2023

Ông Đặng Trọng Vân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa phát biểu,  khai mạc tại hội nghị

Tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn diễn ra, có một số vụ việc phức tạp, nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất cho các dự án. Tuy nhiên, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có bước chuyển biến rõ rệt, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC; đã tham mưu, giúp UBND tỉnh Quảng Trị ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành và  UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Xác định công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.

Ông  Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo viên tại Hội nghị

Sáng 26/5, Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tiến hành tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về tiếp công công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham gia Hội nghị gồm có đại diện các đại diện lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp hộ tịch, Văn phòng Thống kê, Địa chính – Xây dựng của các xã, thị trấn.

Qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhất là trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo…, từ đó nhằm giảm thiểu khiếu nại, tố cáo phát sinh; làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý phản ánh, tố cáo của công dân cũng giúp cho cơ quan nhà nước thực hiện tốt vai trò phòng, ngừa tham nhũng ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đề án văn hóa công vụ.

Nguồn tin: Trần Công Thương – TTV, Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350