Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh thanh tra tỉnh

16:44, Chủ Nhật, 6-8-2023

          Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, Kế hoạch số 110/KH-TU ngày 27/6/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 530/KH-TTr ngày 05/7/2023 của Thanh tra tỉnh về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với với lãnh đạo Thanh tra tỉnh,

Vừa qua, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chánh thanh tra tỉnh, Phó Chánh thanh tra tỉnh.

Về thành phần tham dự hội nghị gồm Ban Lãnh đạo, Cấp ủy, Đại diện các tổ chức đoàn thể, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Sở Nội Vụ.

 Tại hội nghị đ/c Nguyễn Trí Kiên –TUV, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã thay mặt Ban lãnh đạo, Cấp ủy tổ chức quán triệt về mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo quy định.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 03 đ/c trong Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đã bầu ban kiểm phiếu để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và thông báo kết quả kiểm phiếu theo quy định.

Kết thúc hội nghị, đ/c chủ trì hội nghị giao Văn phòng tổng hợp, báo cáo kết quả tín nhiệm đối với các chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra đồng thời đánh giá kết quả quá trình tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo quy định./.

                                                                         Nguồn tin: Trần Công Thương – TTV, Thanh tra tỉnh                                                               

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350