Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

10:55, Thứ Năm, 21-12-2023

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 20/12/2023 tại trụ sở Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Đoàn thanh tra tổ chức công bố quyết định thanh tra một số công trình, dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra; về phía Ban có ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc; các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng và các bộ phận liên quan cùng tham dự.

                   Ảnh: Ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn ông bố quyết định thanh tra

Ông Trần Hữu Minh, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra và Kế hoạch làm việc của Đoàn; Nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Bình-Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh phát biểu tại buổi công bố

      Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Ban thống nhất nội dung cuộc thanh tra, Kế hoạch làm việc của Đoàn. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

        Ảnh: Ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.                         
      Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào đầu tháng 3 năm 2024.
/.

Người viết: Lê Minh Hào – Thanh tra tỉnh.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350