Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 tại Huyện Vĩnh Linh, huyện Cam Lộ và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị

7:50, Thứ Ba, 10-10-2023

Ngày 26/9/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 809/KL-TTr về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 tại Huyện Vĩnh Linh, huyện Cam Lộ và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị.

       Kết luận thanh tra đã nêu ra một số ưu điểm: UBND các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ phân bổ kinh phí, báo cáo việ sử dụng kinh phí kịp thời, đảm bảo các quy định pháp luật ngân sách; các đơn vị Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch huyện Vĩnh Linh, UBND các xã, thị trấn huyện Cam Lộ thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo các quy định; áp dụng định mức, tiêu chuẩn cơ bản theo quy định pháp luật về xây dựng; công trình hoàn thành đã đưa vào sử dụng kịp thời, phát huy hiệu quả. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng kịp thời, áp dụng định mức, tiêu chuẩn cơ bản theo quy định pháp luật về xây dựng. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng sau khi được khắc phục hoàn thành phục vụ sản xuất nông nghiệp.

* Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế:

- Đối với UBND huyện Vĩnh Linh: hồ sơ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình chư phù hợp Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; dự toán xây lắp vận dụng, chưa phù hợp Định mức xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng, công tác thẩm định chưa phù hợp bản vẽ thiết kế.

- Đối với UBND huyện Cam Lộ: Hầu hết UBND các xã thiếu chuyên môn về xây dựng cơ bản, do đó phụ thuộc nhiều vào các đơn vị tư vấn. Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đơn giản nhưng còn thiếu sót, lập phê duyệt chi phí quản lý dự án chưa phù hợp tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị: Các công trình thanh tra có sai sót, như: Lập dự toán chi phí quản lý dự án chưa phù hợp Thông tư số 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Một số công trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa chặt chẽ, áp dụng biện pháp thi công giữa dự toán và bản vẽ chưa đúng quy định. Đối với 04 công trình thi công chậm tiến độ, không giải ngân thanh toán vốn đầu tư đúng thời hạn quy định, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

        Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh, huyện Cam Lộ chỉ đạo các đơn vị được giao chủ đầu tư và các đơn vị chuyên môn có liên quan kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, tồn tại. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị chủ động phối hợp với các sở, ngành chuyên môn có liên quan để thực hiện việc rà soát, xác định khối lượng, giá trị đã thi công, kinh phí còn lại của các công trình chưa hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 6268/UBND-NN ngày 22/12/2021; Quyết toán kinh phí đầu tư theo quy định; Kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, sai phạm; nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm.

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350