Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố quyết định thanh tra

15:7, Thứ Bảy, 15-7-2023

Thực hiện Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh; ngày 19/6/2023, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 438/QĐ-TTr ngày 07/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020”. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Nguyễn Trí Kiên - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía các đơn vị thanh tra: UBND huyện Vĩnh Linh có ông Thái Vĩnh Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, UBND huyện Cam Lộ có ông Nguyễn Thanh Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Quảng Trị có ông Lê Văn Trường - Chủ tịch HĐTV và các đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra.

Ông Hồ Ngọc Dân - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 438/QĐ-TTr ngày 07/6/2023, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

 

Ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố toàn văn Quyết định số 457/QĐ-TTr ngày 12/6/2023 về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 438/QĐ-TTr ngày 07/6/2023, tóm tắt nội dung Kế hoạch giám sát đoàn thanh tra theo quy định pháp luật.

Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh, huyện Cam Lộ và  Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Quảng Trị báo cáo sơ bộ theo đề cương yêu cầu báo cáo của Đoàn Thanh tra và thống nhất với nội dung cuộc thanh tra, Kế

hoạch của Đoàn thanh tra, chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.

Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 45 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào giữa tháng 08 năm 2023./.

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350