Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

16:27, Thứ Năm, 13-4-2023

Thực hiện Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh; ngày 20/02/2023, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 130/QĐ-TTr ngày 15/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật các chương trình, dự án: Đo đạc bản đồ, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc”. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Trí Kiên - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan đến nội dung thanh tra.

Ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 130/QĐ-TTr ngày 15/02/2023, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thống nhất với nội dung cuộc thanh tra, Kế hoạch của Đoàn thanh tra và đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.

Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 45 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào giữa tháng 5 năm 2023./.

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350