Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đà tạo

15:34, Thứ Năm, 22-9-2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chiều ngày 12/9/2022 tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh tra tổ chức công bố Quyết  định thanh tra số 744/QĐ-TTr ngày 06/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính, ngân sách, các chương trình, dự án mua sắm và đầu tư xây dựng tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc.

    Dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh cùng các ông, bà trong Đoàn thanh tra, Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo một số Phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở và Hiệu trưởng các trường THPT: A Túc, Hướng Phùng, Đakrông, chuyên Lê Quý Đôn; Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh, Trường THCS và THPT Cửa Việt, Đakrông và Trường PT DTNT tỉnh.

   Ông Đoàn Quang Cảm, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra và Kế hoạch làm việc của Đoàn; Nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.    

Ảnh: Bà Lê Thị Hương - TUV, Giám đốc Sở Giaó dục và Đào tạo  phát biểu tại buổi công bố

      Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở được thanh tra thống nhất nội dung cuộc thanh tra, Kế hoạch làm việc của Đoàn. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo


Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.

Thời gian thanh tra 40 ngày làm việc, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào đầu tháng 11 năm 2022./.


 

Nguồn tin: Phòng TTKT-XH, Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350