Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý đất đai tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng

16:10, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ông Trần Hữu Minh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh,
Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định Thanh tra

Vào lúc, 15 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng, Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định số 57/QĐ-TTr  ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị về thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý đất đai tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng.

Ông. Trần Hữu Minh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn  Quyết định số 57/QĐ-TTr  ngày 19/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý đất đai tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, thống nhất lịch làm việc với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc đối tượng thanh tra.
Ông Dương Viết Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Hải lăng:  Báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn thanh tra đã yêu cầu theo; phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn; chấp hành nội dung thanh tra theo Quyết định số 57/QĐ-TTr ngày 19/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị; đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị , địa phương có liên quan rà soát, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Trí Kiên – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu, chỉ đạo: Đây là cuộc thanh tra đột xuất thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 22/UBND-TCD ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đơn, thư của công dân. Thời hạn thanh tra là 35 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.  Đề nghị Đoàn thanh tra thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng quy định để có cơ sở đánh giá về trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng; Chủ tịch UBND xã Hải Ba việc tổ chức chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai tại xã Hải Ba giai đoạn 2019-2021 và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua đó phát huy những mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách; kiến nghị biện pháp khắc phục, phòng ngừa và xử lý sai phạm (nếu có) nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, Chủ tịch UBND xã Hải Ba cũng như các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý đất đai tại địa phương./.

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - VP, Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350