Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Quảng Trị

8:36, Thứ Năm, 17-11-2022

Thực hiện Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh; ngày 24/10/2022, tại UBND thị xã Quảng Trị, Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 879/QĐ-TTr ngày 20/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Thanh tra trách nhiệm của UBND thị xã Quảng Trị trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý tài chính, ngân sách, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Quảng Trị”. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Nguyễn Trí Kiên - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía UBND thị xã Quảng Trị có bà Nguyễn Thị Mai Anh - Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo một số Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan đến nội dung thanh tra.

 

Ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 879/QĐ-TTr ngày 20/10/2022, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Chủ tịch UBND thị xã thống nhất với nội dung cuộc thanh tra, Kế hoạch của Đoàn thanh tra và đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.

Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 40 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào giữa tháng 12 năm 2022./.

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350