Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thông báo Chỉ số CCHC năm 2023 của Thanh tra tỉnh và giải pháp nâng cao thứ hạng năm 2024

16:33, Thứ Tư, 12-6-2024

Thông báo Chỉ số CCHC năm 2023 của Thanh tra tỉnh

và giải pháp nâng cao thứ hạng năm 2024

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về “Công bố Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023”, theo đó, năm 2023, Thanh tra tỉnh đạt 83,29% (xếp loại tốt), đứng thứ 16 trong tổng số 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tăng 2 bậc so với năm 2022 (Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh).

Mặc dù thứ hạng có tăng nhưng đây vẫn chưa phải là kết quả cao. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã giao Văn phòng rà soát một số hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục như sau:

- Khắc phục những tồn tại của chỉ số CCHC năm 2023, nâng cao tỉ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC.

- Cần cải thiện và nâng cao chất lượng nội dung các báo cáo CCHC (nêu được kết quả nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới).

- Bám sát Kế hoạch số 167/KH-TTr ngày 22/02/2024 của Thanh tra tỉnh về “Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024” để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

- Tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời bằng văn bản (Thời gian ban hành theo yêu cầu của văn bản hoặc tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản) các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về CCHC.

- Xây dựng sáng kiến, giải pháp được cấp Tỉnh và cấp cơ sở công nhận. Triển khai ứng dụng các sáng kiến, giải pháp, chứng minh được tính hiệu quả.

- Thực hiện báo cáo hàng năm về kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đúng quy định.

- Tham mưu rà soát, đánh giá TTHC và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề qua rà soát; tham mưu rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công và thực hiện báo cáo đúng quy định.

- Cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh đảm bào theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

- Tăng cường thực hiện chữ ký số; tăng tỉ lệ Lãnh đạo đơn vị áp dụng chữ ký số.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đề nghị công chức, người lao động Thanh tra tỉnh nghiêm túc thực hiện các giải pháp đã đề ra./.

Thực hiện: Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350