Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, Nhiệm kỳ 2020-2025

14:25, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 28  tháng 8  năm 2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào ngày 24  tháng 6 năm 2020. Đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình: Nghe Báo cáo chính trị của Chi bộ Thanh tra tỉnh về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Chỉ uỷ; Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối  cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội. Các ý kiến phát biểu, tham luận của đại biểu tại Đại hội; đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao: Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, sau khi nghiên cứu và thảo luận, Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Chi ủy Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã trình bày tại Đại hội. Từ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm của BCH Chi ủy Chi bộ khóa IX nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Chi ủy Khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục kế thừa và phát huy những ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thàn dân chủ, đoàn kết nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo hoạt động của Cấp ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.
     Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí. Đại hội đã tín nhiệm và bầu đồng chí: Nguyễn Trí Kiên - Chánh Thanh tra tỉnh làm Bí thư Chi bộ, là đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
     Đại hội giao cho BCH Chi Bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội để hoàn chỉnh, chính thức ban hành; đồng thời xây dựng chương trình, quy chế làm việc, kế hoạch hành động toàn khóa và hàng năm để để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm; đoàn kết, năng động, sáng tạo; ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện  thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350