Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2020

7:12, Thứ Ba, 22-3-2022

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2020

Ngày 21/01/2020, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể công chức, người lao động cơ quan. Tại Hội nghị, cán bộ, công chức đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn và phong trào công đoàn năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019.
      Qua Báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn và phong trào công đoàn năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020 đã thể hiện được những kết quả đáng kể trong năm 2019 trên các mặt như:  Năm 2019, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 12 cuộc tại 21 đơn vị (04 cuộc từ năm 2018 chuyển sang); kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận 09 cuộc, phát hiện 13 đơn vị có sai phạm; phát hiện sai phạm 6.888.139.013đ; kiến nghị thu hồi 2.292.794.055đ; kiến nghị khác 4.595.344.958đ; đã thu 3.013.994.154đ; Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 1.389 lượt/1.673 người/1.148 vụ việc (302 vụ cũ; 846 vụ mới), so với cùng kỳ năm 2018 số lượt tăng 19% (1.389/1.167), số người tăng 2,8% (1.673/1.628), số vụ việc tương đương (1.148/1.147). Trong đó có 26 đoàn/188 người/13 vụ cũ và 12 vụ mới phát sinh. Đồng thời, đã đã tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2019 và các kế hoạch, văn bản khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên toàn tỉnh.

Cùng với các hoạt động chuyên môn thì các hoạt động phong trào công đoàn cũng thể hiện những ưu điểm đáng ghi nhận: Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, công chức luôn được khơi dậy, trong năm đã phát động đóng góp quỹ “Khuyến học” trong cơ quan với số tiền là 4,45 triệu đồng; góp quỹ để hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – địa chỉ đỏ 3,140 triệu đồng; ủng hộ Mái ấm công đoàn 1,2 triệu đồng; đóng góp quỹ “Vì người nghèo”: 8 triệu; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 6 triệu đồng. Phong trào thi đua khen thưởng cũng được chú trọng và kết quả nổi bật là: 01 đoàn viên được đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Đề nghị tặng “Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ” cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, Đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 02 các tập thể, Đề nghị tặng "Bằng Khen của UBND tỉnh" cho 03 cá nhân và một số danh hiệu khác.
Hội nghị đã tiến hành công khai Quyết toán ngân sách năm 2019, Công bố các quyết định khen thưởng và kết thúc hội nghị Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan  phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020.
     Sau hơn buổi làm việc khẩn trương với tinh thần và trách nhiệm cao, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh đã thống nhất đoàn kết, phấn đấu trên mọi mặt công tác, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2019 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển, xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Tác giả bài viết: Lê Minh Hào - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350