Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

7:27, Thứ Ba, 22-3-2022

 Thực hiện các quy định của pháp luật về Thi đua - khen thưởng, Kế hoạch số 128/KH-TTCP ngày 29/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua năm 2019, ngày 17/12/2019 tại Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Nguyễn Bá Nhuần- Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khai mạc Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Đ/c Nguyễn Hồng Giang - Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 

Từ đầu năm 2019, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đều xây dựng chương trình kế hoạch, công tác năm, bám sát kế hoạch của UBND các tỉnh và định hướng của Thanh tra Chính phủ, trong đó đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trên từng lĩnh vực.
Các địa phương trong Cụm triển khai thực hiện 1.089 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 7.405 đơn vị, đã ban hành 987 kết luận. Qua đó, phát hiện sai phạm trên 176,54 tỷ đồng và 18,62ha đất, kiến nghị thu hồi trên 113,303 tỷ đồng, 14,210m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 86 tập thể, 387 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc.
     Riêng khối Thanh tra tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 105 cuộc thanh tra tại 335 đơn vị, phát hiện sai phạm trên 107,53 triệu đồng, kiến nghị thu hồi trên 78,11 tỷ đồng, cắt giảm không thanh toán 29,224 tỷ đồng, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra 1 vụ việc. Thu hồi trên 71,78 tỷ đồng.
     Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tiến hành 12 cuộc tại 21 đơn vị (04 cuộc từ năm 2018 chuyển sang); kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận 09 cuộc, phát hiện 13 đơn vị có sai phạm; phát hiện sai phạm 6.888.139.013đ; kiến nghị thu hồi 2.292.794.055đ; kiến nghị khác 4.595.344.958đ; đã thu 3.013.994.154đ.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ

 

Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra đã được các đơn vị thực hiện theo quy định, một số đơn vị đã tổ chức tập huấn và ban hành quy định về xử lý sau thanh tra. Các đơn vị đã rà soát, đôn đốc, theo dõi, xử lý 671 kết luận, quyết định với số tiền trên 74,882 tỷ đồng.
    Thanh tra các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đều coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.
Năm 2019, thủ trưởng đơn vị trong Cụm thi đua đã tiếp 22,467 lượt người, trong đó có 212 đoàn đông người. Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
     Riêng đối với Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 1.389 lượt/1.673 người/1.148 vụ việc (302 vụ cũ; 846 vụ mới), so với cùng kỳ năm 2018 số lượt tăng 19% (1.389/1.167), số người tăng 2,8% (1.673/1.628), số vụ việc tương đương (1.148/1.147). Trong đó có 26 đoàn/188 người/13 vụ cũ và 12 vụ mới phát sinh.
     Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu là liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, tranh chấp đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính...
Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trong Cụm đã ban hành Quyết định về quy chế tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Hàng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh đều đã tiếp công dân và yêu cầu các ngành, địa phương giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tập trung rà soát, giải quyết để báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và trả lời công dân theo đúng quy định.
Thanh tra các tỉnh đã thường xuyên rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài và định kỳ tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ. Đến thời điểm báo cáo cho thấy:
     Trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 02 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp đang được giải quyết

     Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn 11 vụ việc đang tập trung giải quyết. Trong đó, có 05 vụ việc tồn đọng đã lâu, nội dung phức tạp, quá trình xử lý, giải quyết gặp một số khó khăn, vướng mắc do chính sách pháp luật thay đổi qua các thời kỳ, phải xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương , các vụ việc này UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung xử lý.
     Theo kết quả đánh giá tại Hội nghị toàn quốc về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có 3 đơn vị: Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế không có vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài theo kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
    Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch thành lập các tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các vụ việc khiếu kiện tồn đọng phức tạp, kéo dài trên địa bàn các tỉnh đều đã được Thanh tra các tỉnh rà soát, tham mưu, giải quyết. Sau khi rà soát nhiều vụ việc đã chấm dứt khiếu kiện.

Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đại biểu Thanh tra tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị

Đối với phong trào thi đua, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai kịp thời hướng dẫn phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới của ngành Thanh tra, chủ động giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn theo tình hình đặc điểm của từng đơn vị, số tiền giúp đỡ qua các năm là hàng trăm triệu đồng, hàng trăm tấn xi măng và nhiều ngày công lao động…
    Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng ngành; củng cố, kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh; tổ chức phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, kêu gọi, hổ trợ, đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo...
   Tại hội nghị tổng kết, các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ đã phát biểu những ý kiến đóng góp, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019, đồng thời sẽ tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 Đ/c Vi Văn Sửu – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ an nhận cờ luân lưu và làm Cụm trưởng Cụm thanh tra các tỉnh Bắc trung bộ năm 2020

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ đã bình xét, suy tôn Cờ thi đua Thanh tra Chính phủ và Bằng khen của Thanh tra Chính phủ; bầu Cụm trưởng, Cụm phó thi đua năm 2020.
 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350