Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ

8:12, Thứ Ba, 22-3-2022

Thực hiện Công văn số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020; Trên cơ sở Kế hoạch số 633/KH-TTr ngày 08/10/2019 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.
      *Mục tiêu, yêu cầu:
      Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh.
      Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc Hội, Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.
       Triển khai đồng bộ, các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.
       Đề nghị các đơn vị bám sát hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020.
     
        Văn bản đính kèm:

        - Kế hoạch số 633/KH-TTr ngày 08/10/2019 của Thanh Tra tỉnh

        - Công văn số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350