Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

7:42, Thứ Ba, 22-3-2022

Để có cơ sở thẩm tra các báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 theo luật định, sáng ngày 26/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh để giám sát về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 Đ/c Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành 52 cuộc thanh tra kinh tế xã hội tại 59 đơn vị (06 cuộc từ năm 2018 chuyển sang), đã kết thúc 41 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 40 cuộc, phát hiện có 34 đơn vị có sai phạm, phát hiện sai phạm 13.210.486.184đ, kiến nghị thu hồi 8.476.355.026đ, kiến nghị khác 4.734131.158đ, đã thu 3.426.534.025đ, kiến nghị xử lý hành chính 06 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ với với 06 đối tượng.
      Riêng Thanh tra tỉnh đã tiến hành 11 cuộc thanh tra tại 18 đơn vị ( 04 cuộc từ năm 2018 chuyển sang); kết thúc 09 cuộc thanh tra, đã ban hành 09 kết luận, phát hiện 13 đơn vị có sai phạm, phát hiện sai phạm 6.888.139.013đ, kiến nghị thu hồi 2.292.794.055đ, kiến nghị khác 4.595.344.958đ, đã thu 3.013.994.154đ ( trong đó có thu số tiền sai phạm của năm trước chuyển sang).
       Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp Công dân của tỉnh cùng các cấp các ngành tham mưu lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, tổng số 929 lượt/1.106 người/827 vụ việc (242 vụ việc cũ, 585 vụ việc mới phát sinh).
      Giải quyết KNTC: các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 980 đơn ( cấp tỉnh 48, cấp huyện 815, cấp sở, ngành 117). Qua kiểm tra đơn đủ điều kiện xử lý 943 đơn ( cấp tỉnh 48, cấp huyện 778, cấp sở, ngành 117); đã giải quyết đơn khiếu nại 29/38 đơn, tố cáo 07/10 đơn, các đơn còn lại đang được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.
      Công tác phòng chống tham nhũng: đã ban hành 230 văn bản; sửa đổi bổ sung 02 văn bản để thực hiện Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong kỳ đã tổ chức 16 lớp tuyên truyền, kiểm tra 85 cơ quan đơn vị trong việc thực hiện kê khai minh bạch, 10 cuộc kiểm tra về chế độ định mức, tiêu chuẩn, 26 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức.

 Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

 Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, kết thúc đúng tiến độ và nội dung kế hoạch thanh tra đã được các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước.Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại tố cáo. Coi trong và tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục cho cán bộ, nhân dân thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức của Thanh tra tỉnh cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, học tập nâng cao trình độ và giữ gìn phẩm chất đạo đức để  làm tốt công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN góp phần thực ổn định tình hình chính trị ở địa phương./.

 

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350