Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo năm 2019

7:17, Thứ Ba, 22-3-2022

Căn cứ Quyết định số 370-QĐ/TU ngày 17/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và Công văn số 1909/CT-TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung gợi ý kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2019.
Ngày 09/01/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo năm 2019.
     Về dự chỉ đạo hội nghị kiểm điểm có đ/c Trần Nhật Quang – TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Sở Nội vụ.
     Về thành phần tham gia hội nghị gồm có: Các đ/c Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, trưởng, phó cac phòng chuyên môn thuộc thanh tra tỉnh, đại diện Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã.

Đ/c Trần Nhật Quang – TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm

Đ/c Hoàng Phước Quỳnh - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đọc bản kiểm điểm của Tập thể thanh tra tỉnh năm 2019

Toàn cảnh hội nghị kiểm điểm

Hội nghị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho Tập thể Lãnh đạo, các đ/c Lãnh đạo Thanh tra tỉnh một cách cởi mở, dân chủ, thẳng thắn; đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của Tập thể Lãnh đạo và các đ/c Lãnh đạo. Tập thể lãnh đạo, các đ/c Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời triển khai kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350