Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

14:28, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 18/3/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn số 431/TTCP-C.IV  hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
      Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 173/TTr-PCTN về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019; gửi các sở, ban, ngành, địa phương
trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.
      Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả cho gửi Thanh tra Chính phủ,Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiến hành báo cáo kết quả sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg; nội dung báo cáo sơ kết bám sát đề cương hướng dẫn, điền đầy đủ thông tin các phụ lục đính kèm theo Công văn số
431/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ.

Gửi kèm:

 - Tải Công văn số 431/TTCP-C.IV về hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
-  Tải Đề cương thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (kèm theo Công văn số 431/TTCP-C.IV của TTCP).

Nguồn tin: Phòng PCTN - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350