Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Trị

7:10, Thứ Ba, 22-3-2022

Thực hiện Kế hoạch số 848/KH-TTr ngày 31/12/2019 về Cải cách hành chính năm 2010 và Kế hoạch số 02/KH-TTr ngày  02/01/2020 về triển khai hoạt động duy trì và áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2020; Kế hoạch số 37/KH-TTr ngày 145/01/2020 về kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 38/KH-TTr ngày 15/01/2020 về duy trì và củng cố hiệu quả quản lý hành chính công PAPI năm 2020, Thanh tra tỉnh thực hiện việc niêm yết, đăng tải bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 77/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/01/2020 lên cổng thông tin điện tử, Website của cơ quan. (Đính kèm  Quyết định số  77/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Danh mục phụ lục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh).

 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350