Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra

14:17, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, dự và chỉ đạo hội nghị. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì với sự tham gia của các Phó Tổng TTCP: Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh và CBCC TTCP.

Tại các điểm cầu Quảng Trị tham dự có đ/c Tôn Quang Tuyến – PCTT tỉnh và các đồng chí Chánh, Phó Văn phòng, Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh, Chánh, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ngành cùng dự.
     Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, 06 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao., đặc biệt đã đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của Ngành để ứng phó với đại dịch, đảm bảo thực hiện “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “mục tiêu kép” theo nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của toàn ngành Thanh tra đã và đang góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng tới kỷ niệm các sự kiện trong đại của dân tộc trong năm 2020 và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Thanh tra Việt Nam.
     Trong 06 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 31,1 nghìn tỷ đồng, hơn 3,4 nghìn ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 13,7 nghìn tỷ đồng và 507ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 4,2 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng.
     Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 165.198 lượt công dân với 134.277 vụ việc; có 1.642 đoàn đông người (giảm 9,4% số lượt người, giảm 16,4% số đoàn đông người, tăng 8,1% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2019). Qua giải quyết KN,TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 13 tỷ đồng, 76ha đất; trả lại quyền lợi cho 501 người, kiến nghị xử lý hành chính 169 người, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.
    Đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật về PCTN, lãng phí; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết KN,TC phát hiện 26 vụ, 23 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.
    Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thanh tra cũng cần khắc phục một số tồn tại như: nhiều cuộc thanh tra triển khai còn chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra kéo dài, công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra còn hạn chế; công tác tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đã có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư hiệu quả chưa cao; công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng có nhiều cố gắng nhưng còn hạn chế.
    Về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành Thanh tra tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:
    Thứ nhất: Bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, rà soát việc triển khai kế hoạch thanh tra trong 6 tháng đầu năm, đề xuất điều chỉnh và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2021; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
    Thứ hai: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành.
    Thứ ba: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tập trung hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra.
   Thứ tư: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ngành Thanh tra; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; quán triệt ý thức, trách nhiệm cho cán bộ; xây dựng ngành Thanh tra tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quản lý nhà nước và với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra. Với truyền thống tốt đẹp, sự nỗ lực, cố gắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tin tưởng rằng ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục tồn tại, hạn chế, phối hợp cùng các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 gây ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350