Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Phân tích các Chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI năm 2023 của tỉnh Quảng Trị

16:37, Thứ Tư, 12-6-2024

Phân tích các Chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI năm 2023 của tỉnh Quảng Trị

Nhận được Báo cáo số 129/BC-SNV ngày 26/4/2024 của Sở Nội vụ “v/v phân tích các Chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI năm 2023 của tỉnh Quảng Trị”, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh triển khai đến công chức, người lao động nội dung Báo cáo số 129/BC-SNV ngày 26/4/2024 của Sở Nội vụ “v/v phân tích các Chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI năm 2023 của tỉnh Quảng Trị” (sao gửi kèm) để nghiên cứu, thực hiện./.

Thực hiện: Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350