Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính giai đoạn 2018-2019 và các chương trình, dự án có liên quan tại Sở Thông tin và Truyền thông

15:29, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 06/10/2020, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kết luận thanh tra số 553/KL-TTr về “Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính giai đoạn 2018-2019 và các chương trình, dự án có liên quan tại Sở Thông tin và Truyền thông”.
      Kết luận thanh tra nêu một số kết quả mà Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm 2018-2019. Theo đó, công tác quản lý tài chính tại Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông cơ bản chấp hành theo các chính sách, chế độ, quy định của pháp luật hiện hành; Chủ đầu tư đã quản lý, triển khai thực hiện các chương trình, dự án cơ bản đảm bảo theo quy định, thi công hầu hết đúng theo thiết kế và hợp đồng đã ký kết, hoàn thành công trình đúng thời hạn quy định, phát huy tương đối tốt hiệu quả đầu tư
        Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về công tác quản lý tài chính, ngân sách tại đơn vị. Cụ thể: Một số hồ sơ, chứng từ thanh toán chưa chặt chẻ, đồng bộ; chưa đúng nguồn, đúng mục đích và đối tượng; chưa có phương án phân bổ chi phí hoạt động giữa nguồn chi quản lý hành chính và các nguồn chi sự nghiệp; Sử dụng kinh phí thuê đường truyền internet tốc độ cao phục vụ hệ thống máy chủ được cấp chưa đúng với niên độ kế toán, số dư dự toán năm 2020 là 70.660.000 đồng; Một số chứng từ thanh toán thuê Hội trường chưa đảm bảo quy định, với tổng số tiền 27.900.000 đồng; Thanh toán một số nguồn kinh phí không tự chủ không theo dự toán, cuối năm chưa thực hiện điều chỉnh dự toán; Thanh toán một số chế độ chưa phù hợp với quy định như họp báo, tập huấn... Hợp đồng với một số đơn vị để thực hiện công việc có thu tiền là chưa đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh; Công tác lưu trữ hồ sơ công trình của chủ đầu tư chưa đầy đủ, sắp xếp thiếu khoa học; Thi công công trình Nhà lắp đặt thiết bị trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin còn một số hạng mục nhỏ thi công chưa đúng theo thiết kế; Thời gian lập thủ tục thanh quyết toán công trình hoàn thành còn chậm so với quy định; Một số công trình không giữ lại 5% tiền bảo hành công trình theo quy định; Sử dụng không đúng quy định tiền bán hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu năm 2018-2019 là 21.500.000 đồng.
        Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Cách sắp xếp chứng từ chưa khoa học; Thanh toán thuê giáo viên giảng dạy các lớp đào tạo chưa trừ lại thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2103 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế TNCN, số tiền 2.400.000 đồng; Chưa triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

(Đ/c Nguyễn Trí Kiên –  CTT; cùng Ðoàn thanh tra và Ðại diện Đài Phát thanh – Truyền hình tại buổi làm việc thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra)

Nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót; Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ về việc chi thu nhập tăng thêm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành; Kịp thời chấn chỉnh công tác kế toán, đảm bảo thanh toán kịp thời, đồng bộ và đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định; đảm bảo chi đúng nguồn, đúng mục đích và đối tượng; Có phương án phân bổ các chi phí hoạt động giữa nguồn chi quản lý hành chính và các nguồn chi sự nghiệp đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ các công trình, dự án, hồ sơ phải sắp xếp khoa học, đầy đủ đảm bảo theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng trong công tác quản lý, triển khai thực hiện các công trình dự án; Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông kịp thời khắc phục và chấn chỉnh công tác kế toán, đảm bảo lập, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định; Sở Thông tin - Truyền Thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 122.460.000 đồng, gồm: số tiền 120.060.000 đồng của Sở Thông tin và Truyền thông và số tiền 2.400.000 đồng thuế thu nhập cá nhân tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông./.

Nguồn tin: Phòng Thanh tra KT-XH, Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350