Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố quyết định thanh tra

13:53, Thứ Tư, 6-7-2022

Thực hiện Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh; ngày 27/4/2022, tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Triệu Hải, Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 295/QĐ-TTr ngày 25/4/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Triệu Hải.
     Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Nguyễn Trí Kiên - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Công ty TNHH Lâm nghiệp Triệu Hải có ông Lê Hoài Nhân - Giám đốc Công ty và đại diện các bộ phận liên quan. Ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 295/QĐ-TTr ngày 25/4/2022, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra

Ông Lê Hoài Nhân - Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Triệu Hải thống nhất với nội dung cuộc thanh tra, Kế hoạch của Đoàn thanh tra và đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.        Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan. Yêu cầu Đoàn Thanh tra và Công ty TNHH Lâm nghiệp Triệu Hải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuân thủ nghiêm các quy định của ngành Thanh tra.


Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 30 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào giữa tháng 6 năm 2022./.

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350