Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Linh

14:33, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-TTr ngày 13/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị về “Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với UBND huyện Vĩnh Linh; việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai và đầu tư công trên địa bàn huyện” và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị phê duyệt ngày 13/12/2021.
    Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/12/2021 tại UBND huyện Vĩnh Linh, Đoàn thanh tra tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra, tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Trí Kiên – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra; ông Lê Sa Huỳnh – Phó Chánh Thanh tra, Giám sát Đoàn thanh tra; thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1090/QĐ-TTr; ông Thái Văn Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cùng trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra.
Bà Đỗ Thị Mỹ Phú, Trưởng đoàn thanh tra thông qua toàn văn Quyết định số 1090/QĐ-TTr ngày 13/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị; khái quát mục đích, yêu cầu và nội dung thanh tra; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, cử người làm đầu mối để thuận tiện cho Đoàn liên hệ làm việc từng nội dung theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt…
    Ông Thái Văn Thành – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn thanh tra đã yêu cầu; phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn; chấp hành nội dung thanh tra theo Quyết định số 1090/QĐ-TTr ngày 13/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời theo quy định.

Ông Nguyễn Trí Kiên – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Trí Kiên – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu, chỉ đạo: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hàng năm. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đề nghị Đoàn thanh tra thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng quy định để có cơ sở đánh giá trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý đất đai giai đoạn 2016-2020 và đầu tư công giai đoạn 2018-2020; qua đó phát huy những mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách; kiến nghị biện pháp khắc phục, phòng ngừa và xử lý sai phạm (nếu có) nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cũng như cơ quan chuyên môn./.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi – Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350