Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra

14:50, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 11/11/2020 tại trụ sở UBND thành phố Đông Hà, Đoàn thanh tra tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 634/QĐ-TTr ngày 06/11/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Thanh tra ngân sách địa phương năm 2019 tại UBND thành phố Đông Hà”.

 Ảnh: Ông Trần Hữu Minh – Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Tôn Quang Tuyến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía UBND thành phố Đông Hà: ông Nguyễn Tăng - Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo một số Phòng, Ban chuyên môn và số phường thuộc UBND thành phố Đông Hà. Ông Trần Hữu Minh, Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình buổi làm việc; đọc toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.
 Ông Nguyễn Tăng - Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với nội dung cuộc thanh tra, Kế hoạch của Đoàn thanh tra và đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Ảnh: Ông Nguyễn Tăng - Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà phát biểu tại buổi công b

Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo chung liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.

Ảnh: Ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 45 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào đầu tháng 02 năm 2021./.

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KN,TC -Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350