Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố quyết định thanh tra

14:34, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 612/QĐ-TTr ngày 03/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị về Thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách và các chương trình dự án tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh; ngày 09/8/2021, tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 612/QĐ-TTr ngày 03/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị về Thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách và các chương trình dự án tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị.
     Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Lê Sa Huỳnh - Phó Chánh Thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị có bà Trần Thị Thanh Hà - Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Quế Phượng - Phó Chủ tịch và các phòng, ban, bộ phận có liên quan.

Bà Đỗ Thị Mỹ Phú - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 612/QĐ-TTr ngày 03/8/2021, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.
    Theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, bà Trần Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo về việc quản lý tài chính, ngân sách và các chương trình dự án từ 01/01/2018 đến 31/12/2020; đồng thời thống nhất kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo trong buổi công bố, ông Lê Sa Huỳnh - Phó Chánh Thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; bên cạnh đó, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành tốt cuộc thanh tra. Yêu cầu Đoàn Thanh tra và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.  
   Kết thúc buổi công bố, bà Đỗ Thị Mỹ Phú - Trưởng đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra tỉnh; thống nhất lại kế hoạch, phương pháp tiến hành thanh tra với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để cuộc thanh tra được triển khai thực hiện nhanh chóng, có hiệu quả./.

 

Nguồn tin: Phòng PCTN-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350